FGHS

Dutch Association of Sport Product Manufacturers and Wholesalers (FGHS)

FGHS is the Dutch industry association for manufacturers, importers and wholesalers of sportswear and equipment in the broadest sense and their agents. FGHS currently has more than one hundred and fifty members, who together represent 80% of the annual value of the industry.

 

Our activities

We serve the interests of our members by representing them in negotiations with representatives of the Dutch government, sports retail trade, sports federations, various buyer groups, NOC*NSF (the umbrella organisation of organised sports in the Netherlands) and other national and international organisations with an interest in sport and sport products.

 

The services we provide

In line with our current policy, we proactively provide the following range of support services:

 

General terms and conditions of delivery and sale

We issue general terms and conditions of sale and delivery in five languages and advise our members on how to apply these terms and conditions. Almost all of our members use these terms and conditions.

 

Debt recovery

FGHS offers to assist its members in the recovery of their claims against retailers. FGHS debt recovery services are provided on a ‘no cure, no pay’ basis, which keeps costs very low for our members.

 

Advice, negotiations and information

FGHS advises its members on social, economic and legal issues and also provides other information. FGHS is regularly asked to issue certain contracts and to answer questions concerning legal matters.

 

Sections

FGHS is divided into sections that represent different sectors of the sports industry. This makes it easier for members operating in the same sector to address common concerns and challenges and develop joint promotional activities, such as campaigns to promote skis or tennis rackets, for example. The following sections already exist: Winter Hardware, Running, Tennis, Golf, Fitness and Horse Riding.

 

Preferential conditions

FGHS has negotiated preferential conditions with various other organizations. This means that our members are able to benefit from discounts on things such as credit insurance, transport, car leasing.

FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft 1 keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation, en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en hier de stem van de industrie horen.

Lees meer