Event

Seminar “Kansen en Bedreigingen van het Selectieve Distrubtiemodel”.

05.03.2020 - Sport Business Center in Leusden - The Legend

 

Op donderdag 5 maart a.s. om 10.00 uur zal Margot van Camp van Marree en Dijxhoorn advocaten de kansen en bedreigingen van het selectieve distributiemodel bespreken. Dit zal zowel vanuit een juridisch oogpunt alsmede vanuit de business bezien (praktijk) gebeuren.

 

 

Het seminar is gratis voor FGHS-leden.

Klik hier om u aan te melden

Website: fghs.nl/