Partners

Partners

 

De FGHS werkt met een aantal partners. Door deze samenwerkingen kunnen de leden van de FGHS profiteren van financieel voordeel op verschillende vlakken.

ISPO

SPORTS. BUSINESS.CONNECTED.
ISPO is het internationale Sport Business Platform en fungeert daarbij als partner van en voor de sportbranche. Onder het overkoepelende merk ISPO bevinden zich ’s werelds grootste multi-segment beurzen voor Sports Business Professionals, ISPO MUNICH, ISPO BEIJING en ISPO SHANGHAI, het online-newsportal ISPO.COM met een eigen redactie, alsmede de services ISPO ACADEMY, ISPO OPEN INNOVATION, ISPO BRANDNEW, ISPO AWARD en ISPO JOBS.
De ISPO wil met dit geïntegreerde aanbod bereiken, dat ze op ieder gebied bedrijven uit de mondiale sportbranche 365 dagen per jaar kan ondersteunen. Alles is zo opgebouwd, dat deelnemers op de markt en experts wereldwijd worden samengebracht en verenigd. Om op de hoogte te blijven van innovaties en ontwikkelingen, worden wereldwijd consumenten experts ingezet.

Boelaars & Lambert Makelaars in Assurantiën

FGHS heeft een samenwerkingsverband met Boelaars & Lambert Groep registermakelaars in Assurantiën. Deze gerenommeerde Rotterdamse verzekeringsmakelaar is vooral actief op het gebied van zakelijke risico advisering waarbij één van de specialismes logistieke risico’s is. De onderneming bestaat inmiddels bijna een eeuw. De FGHS is er van overtuigd dat haar leden voordeel kan worden geboden bijvoorbeeld door de collectieve FGHS goederentransportverzekering en dat deze verzekering een uitstekende aanvulling vormt op de logistieke diensten die reeds aan de FGHS leden wordt geboden. 
 
Deze verzekeringsvorm is essentieel voor fabrikanten / leveranciers / groot handelaren, het verzekert immers het belang bij de handelsgoederen waar de bedrijfsvoering van afhankelijk is. Boelaars & Lambert heeft een product ontwikkelt dat rekening houdt met de bevindingen uit een grootschalig onderzoek onder verladers naar schade tijdens transport. Het onderzoek toonde aan dat slechts 47% van de geleden schade ook daadwerkelijk vergoed werd vanuit de verzekering. De oorzaken daarvan zijn in kaart gebracht en heeft geleid tot een maatwerk product die, nadat met de ondernemer de risico’s die hij loopt in de wijze van in- en verkoop in kaart zijn gebracht, deze risico’s beheersbaar maken. Het kwalitatief hoogwaardige product wordt vervolgens per bedrijf tailormade gemaakt nadat deze risico-inventarisatie is gemaakt. Gemiddeld neemt dit 45 minuten in beslag.

Greenway Logistics

Logistiek is een grote kostenpost voor leveranciers. Met name transportkosten nemen al jaren toe, en gezien de problematiek rond brandstofprijzen en binnensteden zal dit alleen maar verder toenemen. Logistieke kosten worden in grote mate beïnvloed door schaalgrootte. Zeker voor transport geldt dat hoe meer je bundelt, hoe goedkoper het wordt. In de versnipperde logistieke wereld van de FGHS leden en haar afnemers is dan ook veel te halen. En daarbij gaat het niet alleen om het financiële voordeel, maar wordt er ook ‘en passant’ duurzame logistiek bedreven. Daarnaast zijn er enkele innovaties gestart die zeker de moeite waard lijken, waarvan ‘bundelen bij de bron’, oftewel het verplaatsen van pick en pack werkzaamheden naar bijvoorbeeld China , in het bijzonder relevant lijkt. Het logistieke team mensen van Greenway Logistics organiseert, adviseert en begeleidt bedrijven die geïnteresseerd zijn in. Met name de intensieve begeleiding maakt dat zaken ook echt gerealiseerd worden en niet blijven hangen in goede bedoelingen. Bovendien werkt dit team op basis van no cure, no pay, waarbij hun kosten uiteindelijk door de deelnemende logistieke partnerbedrijven betaald worden. Wilt u persoonlijk advies, neem dan contact op met FGHS Logistiek:
Tel. +31(0)6 51505806 of E-mail: logistiek@fghs.nl

CSI International

Partner van de FGHS met betrekking tot Douane en internationale handel is CSI International.
De medewerkers van CSI zijn werkzaam geweest bij de Nederlandse douane (o.a. Landelijk Waardeteam) voordat zij de overstap hebben gemaakt naar één van de vier grote belastingadvieskantoren. Ook hebben zij gewerkt als manager Global Trade Compliance bij een grote multinational. Vanuit de ervaring en kennis die zij daar hebben opgedaan is CSI opgericht. Zij bezitten naast een groot netwerk bij de Nederlandse douane ook over grote ervaring met douaneadvisering en het procederen voor multinationale bedrijven bij de Douanekamers van de rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. CSI kan u helpen bij al uw problemen op het gebied van douane en internationale handel. Het unieke van CSI is dat u met CSI vaste prijsafspraken kunt maken op basis van de te verwachte inzet of op basis van een percentage van de te besparen kosten. Dit maakt CSI uniek ten opzichte van de reguliere advies- en advocatenkantoren. Ook kan CSI worden ingezet voor projecten op het gebied van douane en internationale handel. Naast vaste prijsafspraken kunt u ook vaste uurtarieven afspreken met CSI en met CSI kunt u tevens afspraken maken op basis van “no cure no pay”.

Lyreco

De FGHS heeft in Lyreco een partner gevonden om haar leden financieel voordeel te bieden op het gebied van kantoorartikelen.  
Uw voordelen via het FGHS Collectief:
- Scherpe prijzen met kortingen tot 48%
- Vandaag voor 17.30 uur besteld, morgen in huis.
- Perfecte levering door Lyreco met een uitleveringsgraad van 99,6%.
- Eenvoudig online bestellen
- Persoonlijk advies
- Indien een product niet naar wens is, kan deze kosteloos teruggestuurd worden binnen 30 dagen na levering.
- 1 verzamelfactuur per maand.
Ten slotte hanteert Lyreco een goed uitgewerkt duurzaamheidbeleid, dat zich uit in milieuvriendelijke bedrijfsprocessen, het stimuleren van ecologische opties bij leveranciers en medewerkers en de optimalisering van het transport met een minimale CO2-uitstoot.

Marree & Dijxhoorn advocaten

Marree en Dijxhoorn advocaten (MenD) bestaat sinds 1981. Vanaf het allereerste moment, en als één van de eerste advocatenkantoren in Nederland, heeft MenD zich uitsluitend gericht op juridische dienstverlening voor ondernemingen. MenD staat zowel kleine als grote ondernemingen in binnenland en buitenland bij vanuit haar vestigingen te Amsterdam en Amersfoort. Lidmaatschap en een voortrekkersrol van MenD bij internationale netwerken van advocatenkantoren geeft tevens de zekerheid van uitstekende ondersteuning en bijstand bij grensoverschrijdende juridische kwesties.
 
In FGHS ziet MenD een geweldige samenwerkingspartner, met name vanwege haar affiniteit met sport en fashion. Deze affiniteit komt tot uiting in de sectorspecifieke desks die MenD al weer een tijd geleden in het leven heeft geroepen, waaronder de sportdesk onder leiding van Alexander Steenaert en de fashiondesk onder leiding van Margot van Camp. MenD is namelijk van mening dat zij haar cliënten optimaal van dienst kan zijn door op de hoogte te zijn én blijven van sectorspecifieke kennis . Of het nu gaat om:
• Het opstellen, beoordelen of uitonderhandelen van commerciële contracten zoals agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomsten, dealer-, sponsor- of partnership contracten etc.;-    Het  voeren van juridische procedures inzake contractuele geschillen;
• Het innen van vorderingen zoals goodwill, schade, winstderving (zowel in als buiten rechte);
• Maar ook andere kwesties, zoals arbeidsrechtelijke vraagstukken of vastgoedgerelateerde kwesties;
MenD is goed ingevoerd in de fashion en sportwereld en kent het eigen karakter ervan. U mag van MenD verwachten dat voor u records worden verbroken.

Zilveren Kruis Achmea

Als lid van de FGHS kunt u gebruikmaken van de speciale afspraken met Zilveren Kruis over de collectieve zorgverzekering. Deze verzekering richt zich op gezondheid, preventie en het beïnvloeden van verzuim. Deze aanpak zorgt voor minder verzuim, een hogere productiviteit en daardoor een hoger rendement.
Wat betekent dit voor u als werkgever?
- invloed op verzuim door de inzet van sneldiagnostiek, zorgbemiddeling, re-integratieservice en zorggarantie:
-De zorgverzekering kost u niets en is een goede aanvulling op uw arbeidsvoorwaarden;
-Maximale ondersteuning in de communicatie van het aanbod richting uw medewerkers;
-Extra branchevoordeel: financieel voordeel bij het afsluiten van de collectieve zorgverzekering;
-Optie om Present mee te verzekeren. Present helpt het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie te versterken;
-Extra korting op de premie van de collectieve zorg- en inkomensverzekeringen;
-Goede en snelle zorg met zorgbemiddeling, re-integratieservice, sneldiagnostiek en zorggarantie;
-Gratis extra dekkingen in de collectieve zorgverzekering voor medewerkers
Op de site www.zilverenkruis.nl/fghs vindt u alle collectieve afspraken tussen de FGHS en Zilveren Kruis en worden er regelmatig nieuwe nieuwsberichten en informatie over de resultaten van zorgcampagnes geplaatst.

Xolv

FGHS heeft met Xolv een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor de leden van de FGHS zijn een aantal branche-specifieke producten op financieel gebied ontwikkeld.
Kredietverzekering ter bescherming van non-betaling risico’s
Financiering van werkkapitaal
Debiteurenvorderingen vanaf factuurdatum
Voorraadfinanciering
Inkoopfinanciering
Advisering op het gebied van werkkapitaalmanagement en creditmanagement
 Xolv heeft een vooraanstaande positie bij alle kredietverzekeraars en factoringmaatschappijen in Nederland maar ook via haar Internationale organisatie in Londen, Keystone Trade Credit, kan Xolv haar klanten wereldwijd van dienst zijn.

De specialisten van Xolv hebben zonder uitzondering jarenlange ervaring en –niet onbelangrijk- zijn zelf ook ondernemers. Dat zorgt voor persoonlijke aandacht en vakkundige begeleiding.

Sports for Children

De FGHS heeft als maatschappelijke partner Sports for Children gekozen. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de FGHS zich bij haar leden ervoor hard gaat maken dat incourante, overtollige, gebruikte (monsters) en/of afgeschreven sportmaterialen worden gedoneerd aan de stichting Sports for Children. Deze stichting, waarvan Epke Zonderland ambassadeur is, doneert het materiaal, eventueel na reparatie, aan scholen en sportverenigingen in met name Oost-Europa maar soms ook elders zoals in Suriname en op de Antillen.
Door met goede doelen stichting Sports for Children een partnerschap aan te gaan, geeft de FGHS verder inhoud aan haar Maatschappelijk Verantwoord Beleid. Hierin past uitstekend het nastreven van duurzaamheid binnen de sportindustrie, onder meer met betrekking tot het (her)gebruik van de sportmaterialen.

FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft 1 keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation, en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en hier de stem van de industrie horen.

Lees meer