Partners

Partners

 

De FGHS werkt met een aantal partners. Door deze samenwerkingen kunnen de leden van de FGHS profiteren van financieel voordeel op verschillende vlakken.

FGHS Facility

FGHS Facility is de facilitaire kostencontracten inkoop- en serviceorganisatie voor FGHS leden. Door gebruik te maken van FGHS Facility profiteer jij van zeer scherpe tarieven en uitgebreide ondersteuning tijdens de oplevering en met het beheer van jouw facilitaire contracten. Zo verlaag je de kosten en heb je de handen vrij om de beste zorg te bieden aan jouw klanten.

FGHS Facility heeft een zeer compleet aanbod in zakelijke facilitaire kostengroepen. Wij hebben collectieve overeenkomsten op het gebied van:

• Energie
• Telecom
• Afvalverwerking
• Supplies & Solutions
• Automatisering
• Gebouwenbeheer
• Mobiliteit
• HRM

Meer info bel: 088 – 7890903 of mail service@fghsfacility.nl

FGHS Logistiek

Logistiek is een grote kostenpost voor leveranciers. Met name transportkosten nemen al jaren toe, en gezien de problematiek rond brandstofprijzen en binnensteden zal dit alleen maar verder toenemen. Logistieke kosten worden in grote mate beïnvloed door schaalgrootte. Zeker voor transport geldt dat hoe meer je bundelt, hoe goedkoper het wordt. In de versnipperde logistieke wereld van de FGHS leden en haar afnemers is dan ook veel te halen. En daarbij gaat het niet alleen om het financiële voordeel, maar wordt er ook ‘en passant’ duurzame logistiek bedreven. Daarnaast zijn er enkele innovaties gestart die zeker de moeite waard lijken, waarvan ‘bundelen bij de bron’, oftewel het verplaatsen van pick en pack werkzaamheden naar bijvoorbeeld China , in het bijzonder relevant lijkt. Het logistieke team mensen van Greenway Logistics organiseert, adviseert en begeleidt bedrijven die geïnteresseerd zijn in. Met name de intensieve begeleiding maakt dat zaken ook echt gerealiseerd worden en niet blijven hangen in goede bedoelingen. Bovendien werkt dit team op basis van no cure, no pay, waarbij hun kosten uiteindelijk door de deelnemende logistieke partnerbedrijven betaald worden. Wilt u persoonlijk advies, neem dan contact op met FGHS Logistiek:
Tel. +31 88 - 9910077 of E-mail: info@fghslogistiek.nl

FGHS Legal Desk Nederland

Marree en Dijxhoorn advocaten (MenD) bestaat sinds 1981. Vanaf het allereerste moment, en als één van de eerste advocatenkantoren in Nederland, heeft MenD zich uitsluitend gericht op juridische dienstverlening voor ondernemingen. MenD staat zowel kleine als grote ondernemingen in binnenland en buitenland bij vanuit haar vestigingen te Amsterdam en Amersfoort. Lidmaatschap en een voortrekkersrol van MenD bij internationale netwerken van advocatenkantoren geeft tevens de zekerheid van uitstekende ondersteuning en bijstand bij grensoverschrijdende juridische kwesties.
 
In FGHS ziet MenD een geweldige samenwerkingspartner, met name vanwege haar affiniteit met sport en fashion. Deze affiniteit komt tot uiting in de sectorspecifieke desks die MenD al weer een tijd geleden in het leven heeft geroepen, waaronder de sportdesk onder leiding van Alexander Steenaert en de fashiondesk onder leiding van Judith Anema. MenD is namelijk van mening dat zij haar cliënten optimaal van dienst kan zijn door op de hoogte te zijn én blijven van sectorspecifieke kennis . Of het nu gaat om:
• Het opstellen, beoordelen of uitonderhandelen van commerciële contracten zoals agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomsten, dealer-, sponsor- of partnership contracten etc.;-    Het  voeren van juridische procedures inzake contractuele geschillen;
• Het innen van vorderingen zoals goodwill, schade, winstderving (zowel in als buiten rechte);
• Maar ook andere kwesties, zoals arbeidsrechtelijke vraagstukken of vastgoedgerelateerde kwesties;
MenD is goed ingevoerd in de fashion en sportwereld en kent het eigen karakter ervan. U mag van MenD verwachten dat voor u records worden verbroken.

FGHS Legal Desk Belgie

Heel veel leden doen zaken in België. Met regelmaat krijgen wij dan ook vragen over juridische aangelegenheden in België.
Al lang bestaat er een band tussen de FGHS en ALTIUS advocaten uit Brussel; in die zin zijn ze voor menig lid al een “oude bekende”. Leden kunnen voor al hun juridische vragen terecht bij ALTIUS, zij fungeren voor de FGHS als FGHS Legal Desk België. Geheel vrijblijvend en kosteloos kunt u uw vraag/probleem voorleggen aan ALTIUS. Wanneer er dieper op de zaak dient te worden ingegaan of extra werkzaamheden dienen te worden verricht, zal een FGHS tarief gelden.
Voor een eerste gesprek met ALTIUS kunt u contact opnemen met bart.heynickx@altius.com

FGHS Trade & Finance

FGHS heeft met Xolv een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor de leden van de FGHS zijn een aantal branche-specifieke producten op financieel gebied ontwikkeld.
Kredietverzekering ter bescherming van non-betaling risico’s
Financiering van werkkapitaal
Debiteurenvorderingen vanaf factuurdatum
Voorraadfinanciering
Inkoopfinanciering
Advisering op het gebied van werkkapitaalmanagement en creditmanagement
 Xolv heeft een vooraanstaande positie bij alle kredietverzekeraars en factoringmaatschappijen in Nederland maar ook via haar Internationale organisatie in Londen, Keystone Trade Credit, kan Xolv haar klanten wereldwijd van dienst zijn.

De specialisten van Xolv hebben zonder uitzondering jarenlange ervaring en –niet onbelangrijk- zijn zelf ook ondernemers. Dat zorgt voor persoonlijke aandacht en vakkundige begeleiding.

FGHS Verzekeringsdienst

FGHS heeft een samenwerkingsverband met Schouten Zekerheid; namelijk FGHS Verzekeringsdienst. FGHS Verzekeringsdienst biedt allerlei verzekeringen aan, maar is vooral actief op het gebied van zakelijke risico advisering waarbij één van de specialismes logistieke risico’s is. De FGHS is er van overtuigd dat haar leden voordeel kan worden geboden bijvoorbeeld door de collectieve FGHS goederentransportverzekering en dat deze verzekering een uitstekende aanvulling vormt op de logistieke diensten die reeds aan de FGHS leden wordt geboden. 
 
Deze verzekeringsvorm is essentieel voor fabrikanten / leveranciers / groot handelaren, het verzekert immers het belang bij de handelsgoederen waar de bedrijfsvoering van afhankelijk is. FGHS Verzekeringsdienst heeft een product ontwikkelt dat rekening houdt met de bevindingen uit een grootschalig onderzoek onder verladers naar schade tijdens transport. Het onderzoek toonde aan dat slechts 47% van de geleden schade ook daadwerkelijk vergoed werd vanuit de verzekering. De oorzaken daarvan zijn in kaart gebracht en heeft geleid tot een maatwerk product die, nadat met de ondernemer de risico’s die hij loopt in de wijze van in- en verkoop in kaart zijn gebracht, deze risico’s beheersbaar maken. Het kwalitatief hoogwaardige product wordt vervolgens per bedrijf tailormade gemaakt nadat deze risico-inventarisatie is gemaakt. Gemiddeld neemt dit 45 minuten in beslag.

Sports for Children

De FGHS heeft als maatschappelijke partner Sports for Children gekozen. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de FGHS zich bij haar leden ervoor hard gaat maken dat incourante, overtollige, gebruikte (monsters) en/of afgeschreven sportmaterialen worden gedoneerd aan de stichting Sports for Children. Deze stichting, waarvan Epke Zonderland ambassadeur is, doneert het materiaal, eventueel na reparatie, aan scholen en sportverenigingen in met name Oost-Europa maar soms ook elders zoals in Suriname en op de Antillen.
Door met goede doelen stichting Sports for Children een partnerschap aan te gaan, geeft de FGHS verder inhoud aan haar Maatschappelijk Verantwoord Beleid. Hierin past uitstekend het nastreven van duurzaamheid binnen de sportindustrie, onder meer met betrekking tot het (her)gebruik van de sportmaterialen.

TMO Fashion Business School

Fontys University of Applied Science

HAS University of Applied Sciences

FESI Federation of the European Sporting Goods Industry

FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft één keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en laat hier de stem van de industrie horen.

Lees meer