Leden-voordeel

Faillissementen

Op deze pagina tonen wij alle recente insolventies in de sportbranche. Niet alleen nieuwe faillissementen, surseances of schuldsanering worden getoond, maar ook alle wijzigingen en beëindigingen. Dit overzicht wordt dagelijks bijgewerkt en is ontwikkeld in samenwerking met Faillissementen.com, de meest actuele en complete database op het gebied van insolventies.

FGHS Facility

FGHS Facility is de facilitaire kostencontracten inkoop- en serviceorganisatie voor FGHS leden. Door gebruik te maken van FGHS Facility profiteer jij van zeer scherpe tarieven en uitgebreide ondersteuning tijdens de oplevering en met het beheer van jouw facilitaire contracten. Zo verlaag je de kosten en heb je de handen vrij om de beste zorg te bieden aan jouw klanten.

FGHS Facility heeft een zeer compleet aanbod in zakelijke facilitaire kostengroepen. Wij hebben collectieve overeenkomsten op het gebied van:

Lees onze speciale FGHS Faclity brochure

Mail: service@fghsfacility.nl

Tel: 088 – 7890903

 

 

 

 

FGHS Logistiek

Logistiek is een grote kostenpost voor leveranciers. Logistieke kosten worden in grote mate beïnvloed door schaalgrootte. Zeker voor transport geldt dat hoe meer je bundelt, hoe goedkoper het wordt. In de versnipperde logistieke wereld van de FGHS leden en haar afnemers is dan ook veel te halen. En daarbij gaat het niet alleen om het financiële voordeel, maar wordt er ook ‘en passant’ duurzame logistiek bedreven.

fghs-branche-samenwerking-in-logistiek

Partner van de FGHS op het gebied van logistieke besparingen: Greenway

www.fghslogistiek.nl

info@fghslogistiek.nl

 

 

FGHS Logistiek – FGHS Vrachtloket

Uit de samenwerking met Greenway is een mooi product ontstaan. De FGHS heeft een FGHS vrachtloket (fghs@vrachtloket.nl, 033-8700203) waar leden hun ad hoc transportvragen neer kunnen leggen. Vooral voor luchtvrachten, maar ook voor wegtransporten en zeevrachten blijkt het vrachtloket interessant. Aanvragen worden bij wel 10 kwalitatief goede aanbieders neergelegd, zodat de beste prijs eruit rolt. Hierbij geldt dat hoe meer deelnemers we hebben, hoe sterker ons collectief wordt.

fghs@vrachtloket.nl

 

 

FGHS Trade & Finance

Voor de leden van de FGHS is een aantal branche-specifieke producten op financieel gebied ontwikkeld. Kredietverzekering ter bescherming van non-betaling risico’s, financiering van werkkapitaal en advisering op het gebied van werkkapitaalmanagement en creditmanagement.

folder-Trade & Finance

Trade & Finance partner van de FGHS: XOLV

www.xolv.nl

paul@xolv.nl

xolv-logo

 

 

FGHS Verzekeringsdienst

FGHS heeft een samenwerkingsverband met Schouten Zekerheid; namelijk FGHS verzekeringsdienst. FGHS verzekeringsdienst is vooral actief op het gebied van zakelijke risico advisering waarbij één van de specialismes logistieke risico’s is. De FGHS is er van overtuigd dat haar leden voordeel kan worden geboden bijvoorbeeld door de collectieve FGHS goederentransportverzekering en dat deze verzekering een uitstekende aanvulling vormt op de logistieke diensten die reeds aan de FGHS leden wordt geboden.

Brochure FGHS Verzekeringsdienst

www.fghsverzekeringsdienst.nl

Frank.Kok@schoutenzekerheid.nl

 

 

FGHS LEGAL DESK Nederland

Marree en Dijkshoorn is juridisch partner van de FGHS op het gebied van commerciële contracten / commerciële samenwerkingsverbanden, ondernemingsrecht (zowel vennootschapsrechtelijk als financieel), arbeidsrecht en huurrecht, met veel ervaring binnen en affiniteit met de sport- en fashionwereld: Marree & Dijxhoorn advocaten

Elke vrijdag tussen 09:00 en 10:00 uur houdt Dirk Engelen een telefonisch spreekuur en beantwoordt zij alle juridisch inhoudelijke vragen van FGHS-leden.

Indien u een vraag heeft en u deze graag wilt voorleggen aan Judith Anema dan kunt u zich HIER aanmelden.

www.mend.nl/fghs

d.engelen@mend.nl

marree-dijxhoorn

FGHS Legal Desk Belgie

Heel veel leden doen zaken in België. Met regelmaat krijgen wij dan ook vragen over juridische aangelegenheden in België.
Al lang bestaat er een band tussen de FGHS en ALTIUS advocaten uit Brussel; in die zin zijn ze voor menig lid al een “oude bekende”. Leden kunnen voor al hun juridische vragen terecht bij ALTIUS, zij fungeren voor de FGHS als FGHS Legal Desk België. Geheel vrijblijvend en kosteloos kunt u uw vraag/probleem voorleggen aan ALTIUS. Wanneer er dieper op de zaak dient te worden ingegaan of extra werkzaamheden dienen te worden verricht, zal een FGHS tarief gelden.
Voor een eerste gesprek met ALTIUS kunt u contact opnemen met bart.heynickx@altius.com

Lees hier meer over ALTIUS

 

FGHS  ACADEMY

De FGHS houdt met regelmaat branchegerichte seminars/masterclasses en workshops voor haar leden. Diverse segmenten komen aan bod: marketing, financieel, juridisch, logistiek. Daarnaast worden er ook bedrijfsbezoeken georganiseerd buiten de branche, om juist van deze bedrijven te leren hoe zij met zaken omgaan waar de sport ook mee te maken heeft.

 

 

 

ISPO – News and insights for sports experts.

ISPO is het internationale Sport Business Platform en fungeert daarbij als partner van en voor de sportbranche. Onder het overkoepelende merk ISPO bevinden zich ’s werelds grootste multi-segment beurzen voor Sports Business Professionals, ISPO Munich, ISPO Beijing en ISPO Shanghai, … ISPO Academy, ISPO Open Innovation, ISPO Brand New, ISPO Award, ISPO Job MarketDe ISPO wil met dit geïntegreerde aanbod bereiken, dat ze op ieder gebied bedrijven uit de mondiale sportbranche 365 dagen per jaar kan ondersteunen. Alles is zo opgebouwd, dat deelnemers op de markt en experts wereldwijd worden samengebracht en verenigd. Om op de hoogte te blijven van innovaties en ontwikkelingen, worden wereldwijd consumenten experts ingezet.

 

 

FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft één keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en laat hier de stem van de industrie horen.

Lees meer