Event

Workshop Track Fashion, sportswear, sporting goods & shoes

15.05.2020 - Modint (Arnhemse Bovenweg 100, Zeist)

Wat zou jij doen als je je producten na verkoop en gebruik weer terugkrijgt? Dat is een van de vragen die centraal staan tijdens de Circular Business Design Track, die Modint, FGHS en CIRCO in mei organiseren. Tijdens deze driedaagse Track met het thema Fashion, sportswear, sporting goods & shoes kunnen twee medewerkers per bedrijf intensief kennismaken met circulariteit. Wat betekent het voor het product(ontwerp) en daarna voor de dagelijkse praktijk als het product op de markt is? Een mooie opstap voor bedrijven die concrete (vervolg)stappen willen zetten naar circulair ondernemen.

Toekomstbestendige kleding, sportartikelen en schoenen

Grondstoffenschaarste is een van de grootste uitdagingen voor de textielindustrie. Gelukkig gaat het inzamelen en sorteren van textiel steeds beter. Maar we zijn er nog niet. Het is duidelijk dat er circulaire innovatie nodig is om kleding, sportartikelen en schoenen toekomstbestendig te maken.

De belangrijkste obstakels voor het circulair maken van textiel en hardware liggen op het gebied van design, materiaalsamenstelling en beschikbaarheid, retourlogistiek en hoogwaardige recycling. Het is belangrijk dat de hele keten meedenkt en -werkt om deze obstakels om te zetten in kansen. In het geval van de textielindustrie gaat het niet alleen om circulaire producten. Ook circulaire businessmodellen bieden aanzienlijke kansen: denk aan het verlengen van de levensduur van producten door te leasen, huren, lenen, ruilen, en repareren. Hoe verdien je daaraan?

Om samen waardeverlies om te zetten in kansen nodigen Modint, FGHS en CIRCO kledingmerken, retailers en importeurs met eigen productontwikkeling, groothandel en toeleveranciers van grondstoffen en producten uit voor deze Circular Business Design Track. Hier leer je om met de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige kleding, sportartikelen en schoenen te werken.

Wat kun je verwachten van de Circular Business Design Track?

De Circular Business Design Track bestaat uit drie ééndaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van een maand. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen richting de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Dag 1: Kansen in kaart brengen
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht en per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2: Uitwerking
De meest kansrijke circulaire propositie uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken Products that Last en Products that Flow. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implementatie
Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas, waarna wordt afgesloten met een compacte pitch.

 

Wat zeggen andere ondernemers over hun belangrijkste leerpunt van deze Track?

“Het op een gestructureerde manier komen tot een businessmodel voor een zelfbedachte case” – Dick Top, Manfree Company Wear

“Out of the box denken over de definitie van circulaire bedrijfsvoering. Hierop een ambitieplan maken” – Sabine Voskuil, Knits only

“Het anders aankijken tegen ketenpartners en hoe je ze op andere manier kunt inzetten” – Wietske Belterman, Havep

 

Waarom meedoen?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
 • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Deze Track wordt georganiseerd in samenwerking met Modint en FGHS.

Praktische informatie

 

Ambities Rijksoverheid en kernpunten Nederlandse kleding- en textielsectorplan

Ambities Rijksoverheid

 • Door te investeren in een circulaire textiel sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:
 • Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
 • Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Kernpunten Nederlandse kleding- en textielsectorplan

Het sectorplan volgt de ambities van overheid en bedrijfsleven die in de Transitieagenda Consumptiegoederen staan. Ruim 75 bedrijven in de kleding- en textielsector zijn betrokken. De volgende zes punten staan in het plan centraal:

1. Door innovatie komen meer en beter gerecyclede materialen beschikbaar en ze worden beter betaalbaar.
2. Kennisdeling bij de ontwikkeling en het design van duurzame producten zorgt voor meer bewustwording van kansen én sneller komen zo de toepassingsmogelijkheden in beeld.
3. Samen met de overheid moet opgetrokken worden om belemmeringen in (inter-)nationale wetgeving weg te nemen.
4. Een op te richten fonds maakt de financiering mogelijk van innovaties die recycling, hergebruik en nieuwe toepassingen van kleding- en textielweefsels mogelijk maken, evenals het verbeteren van de productieomstandigheden voor mens, dier en milieu.
5. Voorgesteld wordt een ‘taskforce’ op te richten die de transitie van bestaande verdienmodellen naar circulaire modellen ondersteunt.
6. De sector wil ook werk maken van een ‘Textielpact’ waarvan dit sectorplan en het lopende Convenant ter verduurzaming van de kleding en textielsector onderdeel zijn. Het sectorplan textiel is evenwichtig en realistisch en schetst de gewenste maatregelen plus de prioriteiten en randvoorwaarden.

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor bedrijven die producten ontwikkelen op het gebied van fashion, sportkleding, en -artikelen en schoenen. Zoals brands, retailers en importeurs, groothandels en toeleveranciers van grondstoffen en producten.

De training is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/innovatie/productie.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen €500,- ex. btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex. btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens

Meer info

 

Stella van Himbergen
Stella van Himbergen

Meer info