Event

Workshop Track – Circulaire ketenregie kleding en textiel

13.11.2020 / 04.12.2020 - Zeist

In Nederland worden grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulair ondernemen kan helpen om de hoeveelheid onverkochte voorraden en textiel-afval te reduceren of te voorkomen.

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled.

Door circulaire ontwerpprincipes toe te passen, kom je als textiel- of kledingbedrijf tot onder andere minder verspilling en kortere doorlooptijden. Je krijgt bovendien meer inzicht in klantwaarde en kunt je daarop gaan richten met een grotere kans op verkoop als gevolg. Hoe kun je als leverancier circulaire ontwerpstrategieën en business modellen toepassen in je eigen productieketen? Dat ontdek je in deze Circular Business Design Track.

 

Ambities Rijksoverheid

Door te investeren in een circulaire textielsector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitie agenda’s.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. Je wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Driedaagse Workshop Track

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met Modint en FGHS (Brancheorganisatie voor sportleveranciers). In dit traject brengen wij bedrijven producerende textiel- en sport-kledingbedrijven en hun ketenpartners bij elkaar om hen vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo ontdekken we samen nieuwe kansen en worden businessmodellen voor circulaire kleding, textiel en sportartikelen in gang gezet.

Deze Track is Engelstalig en is opgebouwd uit fysieke bijeenkomsten en online onderdelen.

Programma

In de Track maak je kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen. Je verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen richting de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Allemaal volgens de bewezen CIRCO methodiek. 

Dag 1: Kansen in kaart brengen
Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. De waardevernietiging in de huidige keten wordt in beeld gebracht en de circulaire kansen worden geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2: Uitwerking
De meest kansrijke circulaire propositie wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken Products that Last en Products that Flow. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3: Implementatie
Ieder bedrijf stelt een implementatie-roadmap op om zijn circulaire propositie naar de markt te brengen. Wanneer gebeurt wat, maar ook met wie om de benodigde veranderingen te realiseren? Al het materiaal van de Track wordt gedocumenteerd in een Circulair Business Canvas.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Praktische informatie

Voor wie?

Deze Track is bedoeld voor Nederlandse textiel en kleding bedrijven met productie in eigen beheer. Dit kunnen verticaal geïntegreerde bedrijven zijn met eigen productielocaties, maar ook merken met sterke regie op hun eigen productieketen

De training is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Je ontdekt hoe je als leverancier circulaire modellen kunt toepassen in je eigen productieketen.

Aantal deelnemers per Track: maximaal 10 bedrijven. Per bedrijf doen twee personen mee, waarvan één op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en de ander bij design/productontwikkeling/innovatie/productie. Nederlandse bedrijven kunnen daarnaast samen met hun internationale ketenpartner deelnemen aan de Track.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

Nader te bepalen

Trainers

Ellen Sillekens
Ellen Sillekens

Meer info

Siem Haffmans

Meer info

 

 

Website: modint.nl/

Inschrijven voor dit event