Event

FGHS Algemene Ledenvergadering & Web Meeting

29.10.2020 - FGHS - Web Meeting

Heel lang hadden wij de hoop om de uitgestelde ALV van het voorjaar in het najaar alsnog fysiek te kunnen organiseren. Helaas is dit vanwege de corona crisis nog altijd niet op een verantwoorde manier mogelijk. Het bestuur heeft daarom besloten de ALV digitaal te organiseren op donderdag 29 oktober a.s. van 12.30 tot 14.00 uur. De ALV zal dan tevens gecombineerd worden met de maandelijkse FGHS Web Meeting.

Wij willen u vragen alvast deze datum in uw agenda te reserveren. De agenda en bijbehorende bijlagen zullen wij u zo spoedig mogelijk doen toekomen.

U kunt zich hier al aanmelden

Website: www.fghs.nl