FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft 1 keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation, en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en hier de stem van de industrie horen.

Lees meer

 

Uitnodiging ontbijtsessie cross-border E-commerce voor FGHS-leden

17.05.2017

Geachte relatie,

De internationale handel is geen nieuw fenomeen. 5000 jaar geleden werden er al spices, een luxe goed, internationaal verhandeld. Deze spice trade stond aan de wieg van de internationale handel van vandaag. Wist u dat:

Lees meer

FGHS Algemene Ledenvergadering

22.05.2017

 

De Algemene Ledenvergadering van de FGHS kunt u alvast in uw agenda noteren!

Op maandag 22 mei a.s. zal de ALV gehouden worden van 12.30 tot 14.15 uur. Voorafgaand aan de ALV zal er van 12.00-12.30 uur een inlooplunch aangeboden worden. Over de verdere invulling van de vergadering komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug.

Lees meer

SPIN 2017 “De 2e ronde”

22.05.2017

 

Aansluitend op de ALV zal SPIN 2017 “De 2e ronde” worden georganiseerd, een interactief en dynamisch programma met actuele thema’s en dilemma’s. In drie zinderende ‘battles’, ingeleid door ervaringsdeskundigen, en onder bezielende leiding van ‘referee’  Nico van Offeren, gaat u zelf ‘de strijd’ aan met diverse experts uit de branche. Zoals bij een echte bokswedstrijd, bestaat dit ‘gevecht’ ook uit meerdere rondes.

Lees meer

FGHS Ruitersport workshop ’17

19.06.2017

 

De ruitersportleveranciers aangesloten bij de FGHS Ruitersportsectie hechten heel veel waarde aan het jaarlijkse contact met hun klanten en organiseren om deze reden graag weer een ruitersportworkshop!

Lees meer