FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers
FGHS - Brancheorganisatie voor Sportleveranciers

Belangenbehartiging

De FGHS bundelt de krachten van de leden. De FGHS treedt als gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overlegsituaties met onder andere vertegenwoordigers van de Nederlandse sport(detail)handel, diverse inkoopcombinaties, het NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden, ministeries, overheidsinstanties en andere nationale en internationale organisaties. Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie).

Dienstverlening

De FGHS vervult een actieve, service gerichte en ondersteunende functie. De FGHS stelt bijvoorbeeld in vijf talen Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ter beschikking en adviseert over de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden.

Incasso

De leden hebben de mogelijkheid achterstallige vorderingen op debiteuren door de FGHS te laten incasseren. Dit gebeurt in principe op basis van ‘no cure, no pay’, waardoor de kosten voor de leden zeer beperkt kunnen blijven.

Advies

Leden kunnen bij de FGHS terecht voor sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch advies en andere informatie. Regelmatig worden conceptcontracten en andere juridische vragen voor advies en/of bemiddeling voorgelegd.

Salariswijzer

Eén keer in de twee jaar verstrekt de FGHS een benchmark wat er in de sportbranche voor verschillende functies en niveaus betaald wordt.

Nieuwsbrief

De FGHS heeft 1 keer per maand een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie over onze organisatie en nationale en internationale ontwikkelingen in onze branche. En informatie op onder andere sociaal, (bedrijfs)economisch en juridisch gebied.

Secties

Bekijk hier de secties die wij vertegenwoordigen voor onze leden.

Naar Secties

Financieel voordeel

De FGHS heeft diverse diensten in haar pakket waardoor de leden een return of investment zien.

Ledenvoordeel

 

samenwerkingsverbanden

Voor de internationale belangenbehartiging is de FGHS lid van de WFSGI (wereldfederatie) en de FESI (Europese federatie). Daarnaast is de FGHS lid van het Platform Ketendigitalisering, Europese Golfindustrie (EGIA), Fair Wear Foundation, en heeft zitting in de adviescommissie TMO, hogeschool voor Modemanagement en Fontys Hogeschool Tilburg. De FGHS behartigt zodoende de belangen van haar leden binnen allerlei verschillende organisaties en instanties en hier de stem van de industrie horen.

Lees meer

 

THEMABIJEENKOMST “Slimme toepassingen van sensoren in sport en vitaliteit”

27.01.2017

Samen met Holst Centre en S&T Business club organiseert Sports & Technology op vrijdag 27 januari een themabijeenkomst over Sensoren. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer inzicht in slimme toepassingen van sensoren in sport en vitaliteit.

De Themabijeenkomst Sensoren is gericht op iedereen die zich professioneel bezig houdt met sensoren en hun toepassingen binnen het domein sport en bewegen, of hierin geïnteresseerd is.

Lees meer
Experience

Entrepeneurs determine the future of sports

03.02.2017

Give yourself a kickstart into 2017! What are the trends and the predictions on trends in the future? And how does it affect the way we exercise, perform and experience sports? 12 international speakers give you new insights. Expect speakers from Cybathlon, Nielsen Sport, SFIA, TomTom Sports, Under Armour and more to share their vision on the future with visititors from all over Europe. Visitors from Belgium, Denmark, Germany, Finland, Ireland, Italy, Switzerland and The Netherlands already signed up for this great event in Eindhoven.

Lees meer
20090928066

FGHS Ruitersportworkshop ’17

19.06.2017

Op maandag 19 juni a.s. zal de 10e editie plaatsvinden van de FGHS Ruitersportworkshop ’17. De Ruitersportleveranciers aangesloten bij de FGHS hopen de Ruitersportvakhandel te mogen begroeten en samen met hen te genieten van een informatief en sportief programma. Noteer deze datum vast in uw agenda, zodat u deze dag er zeker bij kunt zijn. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Lees meer